info@bertman.sk
+421 (0)905 374 001

Výzvy na predkladanie ponúk

Stavebná činnosť

 • kúrenie
 • hrubá stavba
 • terasové podlahy
 • zateplenie domov
 • rekonštrukcie striech
 • výmena okien a dverí
 • projektovanie záhrad a detských ihrísk
 • rekonštrukcie pamiatok a chránených stavieb

Sadové úpravy

 • zakladanie trávnika
 • výsadby
 • architektonické návrhy
 • výrub stromov
 • dendrologické prieskumy
 • štiepkovanie konárov
 • závlahové systémy
 • frézovanie pňov

Vybavenie pre komunálny sektor

 • záhradné kompostéry
 • kompostovacie sáčky
 • nádoby pre triedenie odpadu

Inžiniering

 • kolaudačné rozhodnutia
 • odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • územné rozhodnutie a stavebné povolenia

Správa budov

Naše prednosti

 • Vysoká profesionalita a kompetentnosť
 • Stála kvalita služieb
 • Kvalifikovaní pracovníci
 • Používanie najmodernejších materiálov a vyspelej technológie

Projekty z EÚ

BERTMAN s.r.o.
Južná 1633/36
949 01 Nitra

IČO: 46 255 371
DIČ: 202 331 1268
IČ DPH: SK 202 331 1268

Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK46 0900 0000 0051 3299 0176
Zapísaná v OR OS Nitra vložka: 29489/N oddiel Sro